Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Provoz školní družiny

Informace k provozu školní družiny ve školním roce 2016/2017

1. oddělení, p. vychovatelka ŠD: Alena Makovcová, makovcovaa@zsvnorovy.cz

Provozní doba:

Po     11:40 - 15:00
Út11:40 - 15:35
St12:35 - 15:30
Čt11:40 - 15:00
11:40 - 15:00

2. oddělení, p. vychovatelka Dana Nováková, novakovad@zsvnorovy.cz

Provozní doba:

Po      11:40 - 16:30
Út11:40 - 16:30
St12:35 - 16:20
Čt12:35 - 16:20
12:35 - 15:00

Omluvenky do ŠD písemně do deníčku, lze i e-mailem do 10:00 hodin toho dne,operativně i SMS na mobil školy - 736 780 680.

Po ukončení provozní doby 1. odd. ŠD lze po domluvě s p. vychovatelkami domluvit pobyt dětí v 2. oddělení.

Ve Vnorovech 18. 9. 2016

p. vychovatelky Alena Makovcová a Dana Nováková