Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Školská rada

Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD   Školské rady při Základní škole ve Vnorovech         Školská rada stanoví na svém 1. zasedání dne 23. 5. 2017, podle ustan. § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním..
zobrazit více informací

Členové školské rady

Členové školské rady  Ve volbách do školské rady ve dnech 23. 9. 2020 a 24. 9. 2020 byli zvoleni a zřizovatel jmenoval tyto členy školské rady na funkční období: od 24. 9. 2020 do 24. 9. 2020.  za zákonné..
zobrazit více informací

Zápis z 1. zasedání ŠR

Zápis z prvního zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech dne 15. 10. 2020 Program: Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2021 Volba nových členů ŠR Volba předsedy ŠR Organizace distanční výuky Všichni členové..
zobrazit více informací