Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

  1. Úvod
  2. /
  3. Školská rada
  4. /
  5. Zápis ze 4. zasedání ŠR

Zápis ze 4. zasedání ŠR

Zápis ze čtvrtého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

dne18. 5. 2022

Program:

  1. Projednání a schválení Dodatku č. 3 ke Školnímu řádu
  2. Organizace školního roku 2022/2023
  3. Zvláštní zápis do základního vzdělávání

 

  1. V naší škole slovně hodnotíme žáky pouze na základě doporučení ŠPZ. Na základě pokynů MŠMT ředitelka školy vypracovala Dodatek č. 3 Školního řádu. Tento dodatek se týká pouze žáků vzdělávajících se podle z. č. 67/2022Sb. (lex Ukrajina). Členové Školské rady si tento dodatek prostudovali a jeho znění schválili.
  2. Ve středu 6. dubna 2022 se konal zápis do 1. třídy. Zapsáno bylo 32 dětí, vyřízeny byly dva odklady školní docházky. Od 1. 9. 2022 budou otevřeny dvě první třídy po 16 žácích.

3. Zvláštní zápis dle § 2Z. Č. 67/2022Sb. do základního vzdělávání (lex Ukrajina) proběhne 6. 6. 2022 od 10:00 do 15.00 hodin.

Zapsala:  Jitka Rosochová                                                                člen školské rady