Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

 1. Úvod
 2. /
 3. Školská rada
 4. /
 5. Zápis z 3. zasedání ŠR

Zápis z 3. zasedání ŠR

Zápis z třetího zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

dne 25. 10. 2021

Program:

 1. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2022
 2. Informace k inspekční činnosti
 3. Klima školy
 4. Škola v přírodě s Lipkou
 1. Všichni členové ŠR obdrželi návrh rozpočtu pro rok 2022, který vypracovala paní ředitelka Hana Tyllichová. Paní ředitelka požádala jednotlivé členy o případné připomínky k předloženému rozpočtu. Větší investice se týkají rekonstrukce chodby k dílnám, opravy podlahy ve sborovně a výměny pracovních stolů ve školní jídelně. Návrh rozpočtu byl projednán bez připomínek.
 1. Paní ředitelka informovala členy ŠR o šetření ČŠI ve dnech 12. – 14. 10. 2021.
 1. Ve dnech 1. 11. – 8. 11. budou žáci, rodiče i učitelé vyplňovat on-line dotazník Klima školy na portále proskoly.cz. V dotazníku budou on-line odpovídat na otázky ohledně školního prostředí, kvality vyučování, školních pravidel apod. Věříme, že názory vyjádřené prostřednictvím dotazníku pomohou zlepšit kvalitu vzdělávání v naší škole.
  Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny na www stránkách školy a na nástěnce u vstupu do školy.
 1. Od 8. 11. do 11. 11. se žáci 5. třídy zúčastní Školy v přírodě s Lipkou (Brno – Soběšice).

Pro žáky bude připraven program Tajemství staré hájenky, který klade důraz na význam biologické rozmanitosti lesních ekosystémů a prostřednictvím didaktických her seznamuje žáky s koloběhem živin.

Přítomní: p. Markéta Roubalová, Mgr. Pavel Chudík, p. Ladislav Balažovič, Mgr. Jarmila Tomanová, Mgr. Jitka Rosochová, PhDr. Hana Tyllichová

Omluvena: Mgr. Martina Aujezdská

Ve Vnorovech 25. 10. 2021

zapsala: Jitka Rosochová