Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

  1. Úvod
  2. /
  3. Školská rada
  4. /
  5. Zápis z 2. zasedání ŠR

Zápis z 2. zasedání ŠR

Zápis z druhého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

dne 26. 8. 2021

Program:

  1. Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2020/2021
  2. Schválení Dodatku č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání
  3. Organizace školního roku 2021/2022
  4. Stanovení termínu dalšího zasedání ŠR

1. Všichni členové ŠR bez připomínek schválili Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2020/2021, kterou zpracovala p. ředitelka Hana Tyllichová.

2. Členové ŠR schválili Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Jedná se o úpravu znění Charakteristika volitelného předmětu Finanční gramotnost. Vyučovací předmět Finanční gramotnost je zařazen z disponibilní časové dotace ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Může být realizován jako volitelný předmět v 6., 7. a 9. ročníku po 1 hodině týdně dle aktuální nabídky v daném roce.

3. V letošním školním roce bude školu navštěvovat celkem 250 žáků, z toho na 1. stupni 141, na 2. stupni na 109 žáků. Žáci se budou vzdělávat v 12 třídách. Ve škole bude pracovat 17 učitelů a 4 asistentky pedagoga.

Plánované akce pro školní rok:

Plavecký výcvik 2. a 3. ročníku           29. 9. – 13. 12. 2021 (20 hodin St 10:30 – 12:00) Ratíškovice
Olympijský den                                 Pá 24. 9. 2021
Zápis k základnímu vzdělávání:          St 6. 4. 2022
Ples ZŠ                                            So 15. 1. 2022
LVK Karlov Malá Morávka                   So 27. 2. 2022 – Pá 4. 3. 2022
Pobytový program Lipka (5. třída)      Po 8. 11. – Čt 11. 11. 2021

4. Termín byl stanoven na 25. 10. 2021 v 15 hodin.

Přítomní:  Mgr. Martina Aujezdská, p. Ladislav Balažovič, Mgr. Pavel Chudík, Mgr. Jarmila Tomanová, Mgr. Jitka Rosochová, PhDr. Hana Tyllichová

Omluvena: p. Markéta Roubalová

Ve Vnorovech  26. 8. 2021                                                               předseda školské rady

Zapsala:  Jitka Rosochová                                                                člen školské rady