Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

 1. Úvod
 2. /
 3. Školská rada
 4. /
 5. Zápis z 1. zasedání ŠR

Zápis z 1. zasedání ŠR

Zápis z prvního zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

dne 15. 10. 2020

Program:

 1. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2021
 2. Volba nových členů ŠR
 3. Volba předsedy ŠR
 4. Organizace distanční výuky
 1. Všichni členové ŠR obdrželii návrh rozpočtu pro rok 2021, který vypracovala paní ředitelka Hana Tyllichová. Paní ředitelka požádala jednotlivé členy o případné připomínky k předloženému rozpočtu. Větší investice setýkají rekonstrukce chodby k dílnám a opravy podlahy v dílně, rekonstrukce kabinetů, zakoupení nových interaktivních tabulí a konektivity školy. Návrh rozpočtu byl projednán bez připomínek
 2. 24. 9. 2020 proběhla volba členů ŠR, za zákonné zástupce byly zvoleny p. Markéta Roubalová a Mgr. Martina Aujezdská. Zřizovatel jmenoval p. Ladislava Balažoviče a Mgr. Pavla Chudíka, za pedagogický sbor zůstává Mgr. Jarmila Tomanová a Mgr. Jitka Rosochová.
 3. Novým předsedou ŠR byla zvolena Mgr. Jarmila Tomanová.
 4. Na základě usnesení vlády se omezuje s účinností od 14. 10. do 1. 11. 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Žáci budou vzděláváni distančně, účast na on-line hodinách je povinná. Zadání úkolů obdrží žáci přes Google Classroom nebo školní e-mail. Způsoby distanční výuky si zvolí vyučující jednotlivých předmětů.Ke komunikaci mezi školou a žáky (žákovské účty), školou a zákonnými zástupci žáků (rodičovské účty) slouží primárně systém Bakaláři.  Při komunikaci se školou se budou rodiče obracet na třídního učitele. Pro omlouvání absencí v době distanční výuky platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání.

26. 10. a 27. 10. MŠMT vyhlásilo volné dny (žáci zůstávají doma)

28. 10. Státní svátek

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

Vzhledem k aktuální situaci pandemie koronaviru proběhlo zasedání formou videokonference.

Přítomní: p. Markéta Roubalová, Mgr. Martina Aujezdská, Mgr. Pavel Chudík, p. Ladislav Balažovič, Mgr. Jarmila Tomanová, Mgr. Jitka Rosochová, PhDr. Hana Tyllichová

Ve Vnorovech 15. 10. 2020

zapsala: Jitka Rosochová