Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

  1. Úvod
  2. /
  3. Školní jídelna
  4. /
  5. Informace o stravování

Informace o stravování

Kontakt na jídelnu:

číslo telefonu: 518 328205 – p. Jana Macháčková, vedoucí ŠJ
hlavní kuchařka: p. Marie Komoňová
kuchařky: p. Monika Čambalová p. Kateřina Komoňová p. Marie Slezáčková

Pokyny pro stravování ve školní jídelně 1/ Přihláška ke stravování: Žáci se na jednotlivé školní roky přihlašují vyplněním přihlášky ke stravování. Tato je k dispozici u vedoucí školní jídelny. 2/ Placení stravného: a) bezhotovostně přes sdružené inkaso plateb obyvatelstva – dále jen SIPO. Každý nový školní rok je zahájena zálohová platba v měsíci srpnu, poslední platba bude provedena v květnu následujícího roku. Vyúčtování bude provedeno v červenci. O přeplatek stravného bude snížena záloha na další školní rok tj. na měsíc srpen. Pokud se strávník neodhlásí u ved. ŠJ, je automaticky přihlášen ke stravování na další školní rok. Tiskopis pro platbu SIPO si nový strávník vyzvedne v kanceláři ŠJ. Tato forma placení je pro rodiče bezplatná a stačí oznámit jen změny týkající se strávníka. b) bezhotovostně trvalým příkazem z účtu. Rodiče dětí zadají vždy k 20. dni v měsíci (od srpna) příkaz na převod zálohové platby stravného na 10 měsíců s přestávkou na červen a červenec. Tiskopis pro tuto formu placení si strávník vyzvedne v kanceláři ŠJ. Nevýhoda této formy placení jsou vyšší poplatky, ztráta času při návštěvě banky. 3/ Výše stravného:

7 – 10 roků: 27 Kč
11 – 14 roků: 30 Kč
15 a více roků: 33 Kč
cizí strávníci do jídlonosičů: 80 Kč
cizí strávníci ve školní jídelně: 81 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku. 4/ Doba výdeje obědů: Obědy se vydávají v 11.00 hodin pro cizí a nemocné strávníky ve výdejně pro veřejnost a v 11.30-13.40 hodin pro žáky a zaměstnance školy ve školní jídelně. 5/ Odhlašování obědů Odhlašování obědů se provádí osobně, písemně, telefonicky na čísle 518 328 205 nebo elektronicky na stránkách:https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni V případě nemoci mimořádně možno prvý den ráno do 7.30 hod. žáka odhlásit od oběda nebo si jej za tento den odebrat ve výdejně pro veřejnost dle výše uvedených podmínek v bodě 4. V případě ale, že žák chybí následující den a nebyl odhlášen z oběda a oběd byl pro něj připraven, v souladu s platnými právními předpisy je toto považováno za neoprávněné čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a cena oběda mu bude dodatečně doúčtována do plné výše ceny oběda pro cizí strávníky. Odhlašujte proto prosím ve vašem zájmu řádně vaše děti nejen ze školy, ale i ze školního stravování. Jana Macháčková, vedoucí školní jídelny