Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

  1. Úvod
  2. /
  3. Aktuality
  4. /
  5. Řecké náboženství

Řecké náboženství

V pátek 22. dubna 2022 proběhl v  6. ročníku v hodinách dějepisu projekt Řecké náboženství. Byl realizován ve dvou vyučovacích hodinách formou skupinové práce. Každý žák si předem připravil medailonek o některém z řeckých bohů. Tyto získané informace žáci prezentovali na improvizované hostině na bájné hoře Olympu. V druhé části potom předváděli dramatizace řeckých bájí. Všichni žáci zadané úkoly splnili, vyhledali informace v různých zdrojích, připravili si zajímavé scénky a kostýmy. Žáci projevili svou originalitu a kreativitu. Na závěr projektu jsme zhodnotili práci, vybrali jsme nejlepší dramatizace a nejlepší kostým.

Do projektu byly zařazeny mezipředmětové vztahy – český jazyk a výtvarná výchova.

Cíl projektu byl splněn. Žáci se hravou formou seznámili s řeckým náboženstvím.

Mgr. Jitka Rosochová