Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

  1. Úvod
  2. /
  3. Aktuality
  4. /
  5. Projektový den Naše obec

Projektový den Naše obec

V pátek 1. 10. se třeťáci vydali na průzkum naší krásné vesnice v rámci projektového dne s názvem Naše obec. Nejdříve jsme se seznámili s blízkým okolím školy, kde jsme získali informace o slavných vnorovských rodácích – Marii Kudeříkové, Janu Skácelovi a Františku Zýbalovi. S pomocí plánku Vnorov jsme pokračovali směr AGRO Vnorovy. Našim průvodcem zde byl pan Jaroslav Šmach, který nám poskytnul poznatky nejen o chovu skotu, ale i o rostlinách, které se zde pěstují. Naše trasa pokračovala kolem kaple Panny Marie, hasičské zbrojnice až ke vnorovské knihovně. Paní knihovnice Lucie Studénková nás seznámila s chodem knihovny a připravila si pro nás pověst O Hatěckém mlýně. Zjistili jsme, že v okolí Vnorov dopadl meteorit. Jeho část je v současné době k vidění v Brně. Nezapomněla prověřit paměť svých návštěvníků, k čemuž využila báseň „K čemu by byl kosu nos“ od vnorovského rodáka Jana Skácela. Závěr naší návštěvy patřil výběru knih k četbě na doma. Z knihovny jsme se vydali na setkání s panem starostou Antonínem Gazárkem, který se stal našim průvodcem v budově Obecního úřadu. Zde jsme se dověděli jméno nejstarší občanky Vnorov, přesný počet obyvatel, prohlédli jsme si obřadní síň a mnoho dalších zajímavostí. Poslední zastávkou našeho putování byl vnorovský kostel svaté Alžběty Durynské a památníky 1. a 2. světové války. Ráda bych poděkovala všem, kteří nám rozšířili znalosti o vesnici v níž žijeme.

Mgr. Jitka Křenková