Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

  1. Úvod
  2. /
  3. Aktuality
  4. /
  5. Program primární prevence pro 1. ročník Kamarád

Program primární prevence pro 1. ročník Kamarád

Program primární prevence Kamarád zaměřený na přátelství, mezilidské vztahy a hodnoty, byl připraven pro žáky prvních tříd. Zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova v naší škole připravili našim žákům ve čtvrtek 18. listopadu tento program primární prevence. Žáci se během preventivních aktivit seznámili s principy správných mezilidských vztahů a také s pravidly zdravého životního stylu. Součástí programu byly i metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Program primární prevence Kamarád podpořil u žáků 1. ročníku sociální a komunikativní dovednosti a významně přispěl k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Tomanová
školní metodik prevence