Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Preventivní programy ve školním roce 2020/21

Kamarád – primární prevence pro 1. ročník

Program primární prevence Kamarád zaměřený na přátelství, mezilidské vztahy a hodnoty, byl připraven pro žáky 1. třídy. Zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova ve čtvrtek 29. 4. 2021 v naší škole realizovali tento program primární prevence. Žáci se během programu seznámili s principy správných mezilidských vztahů a také s pravidly zdravého životního stylu. Součástí programu byly i metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Program primární prevence Kamarád podpořil u žáků 1. ročníku sociální a komunikativní dovednosti a významně přispěl k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.

Létající koberec  - primární prevence pro 2. ročník

Poznávání lidí kolem sebe, kulturní odlišnosti, mezilidská tolerance v třídním kolektivu, byly cílem programu primární prevence určeného žákům 2. třídy naší školy. Zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova představili našim žákům ve čtvrtek 29. 4. 2021 aktivity na podporu zdravých sociálních vztahů a rozvoj individuálních dovedností žáků. Součástí preventivního programu byly i metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Programy primární prevence pro 2. ročník podpořily u našich žáků komunikativní a individuální dovednosti a významně přispěly k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.

Košík plný rozumu - primární prevence pro 3. ročník

Program primární prevence Košík plný rozumu byl určen žákům 3. třídy. Interaktivní formou herních aktivit byli žáci seznámeni s nutností dodržovat zdravý životní styl ve škole i v domácím prostředí. Zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova, připravili ve čtvrtek 29. 4. 2021 pro žáky 3. A a v pondělí 3. 5. 2021 pro žáky 3. B aktivity na podporu zdravého životního stylu. Žáci 3. třídy se seznámili v tomto programu s pravidly zdravého stravování, byly seznámeni s pravidly zdravého životního stylu, se zásadami hygieny a důležitosti pohybu pro zdravý životní styl. Součástí programu byly metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Program primární prevence Košík plný rozumu podpořil u žáků 3. ročníku sociální a komunikativní dovednosti a významně přispěl k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.

Jak chránit sám sebe - primární prevence pro 4. ročník

Prioritou nás všech pedagogů je bezpečnost našich žáků, a proto nás v pondělí 3. 5. 2021  navštívili zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova. Program Jak chránit sám sebe byl připraven pro žáky 4. třídy. Žáci se seznámili s pravidly správného chování mezi sebou navzájem. Preventivní program byl zaměřen na sebepoznání a sebepojetí. Součástí programu byly metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi.  Programy primární prevence podpořily u žáků 4. třídy sociální a komunikativní dovednosti a významně přispěly k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.

Psychohygiena primární prevence pro 5. a 6. ročník

Program primární prevence Psychohygiena reaguje na velké nároky na duševní stav člověka v této náročné době pandemie, kdy přibývá problémů s úzkostí a stresem. Program umožnil žákům 5. a 6. třídy diskutovat o výhodách a nevýhodách distanční výuky, využití volného času, jak si vhodně nastavit svůj denní režim, čeho se vyvarovat a co dělat pro duševní pohodu. Program se uskutečnil 4. 5. a 12. 5. 2020/2021 ve spolupráci  s organizací Podané ruce z Brna. Žáci si během programu osvojili vhodné copingové strategie pro vyrovnávání se s překážkami a zvládání náročné životní situace. Žáci se naučili rozlišit, které strategie jsou funkční a které ne, jakým způsobem zvládat stres a negativní emoce. Program primární prevence zaměřený na psychohygienu významně přispěl k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.

Kyberšikana primární prevence pro 7. a 8. ročník

Současná doba je více než dřív propojena s životem online a děti tráví na mobilech a počítačích spoustu času. Ruku v ruce s tím jde také více příležitostí stát se svědkem, obětí či agresorem kyberšikany. Z tohoto důvodu jsme všeobecnou primární prevenci v letošním školním roce v 7. a 8. ročníku zaměřili na kyberšikanu. Program se uskutečnil 11. 5. a 2. 6. 2021ve spolupráci s organizací Podané ruce z Brna. V programu primární prevence zaměřeném na kyberšikanu se žáci 7. a 8. ročníku dozvěděli základní informace o kyberšikaně, jak kyberšikanu poznat, jak ji řešit a jak jí také mohou předcházet. Program primární prevence zaměřený na kyberšikanu významně přispěl k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence