Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Padesátkrát o přírodě - 1. odd. ŠD

Ve čtvrtek 20. 5. 2021 se konala v 1. oddělení školní družiny přírodovědná soutěž Padesátkrát o přírodě. Družináři byli šikovní a odpovídali na otázky ze světa zvířat a rostlin. Otázky o přírodě byly připravené úměrně věku a vědomostem, aby mohlo každé dítě získat sladkou odměnu. S organizací nám pomáhala také studentka Kristýna Plívová, která je nyní v naší družině na pedagogické praxi.

Alena Makovcová

vychovatelka 1. oddělení ŠD