Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

  1. Úvod
  2. /
  3. Aktuality
  4. /
  5. Opatření směřující k zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy

Opatření směřující k zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy

Naším společným zájmem je maximální bezpečnost žáků i zaměstnanců ve škole. Proto i v letošním školním roce platí toto opatření ke zvýšení bezpečnosti, které upravuje pravidla vstupu do školy a pohybu v ní.

Jedná se o následující:

Pro žáky se školní budova otevírá v 7.30 hodin. Žáci vstupují do školy a odcházejí ze školy pouze vchodem přes šatny.

Žáci přicházejí do školní budovy samostatně, bez doprovodu. Zákonní zástupci mohou děti doprovázet před školní budovu, do budovy ale žáci vstupují samostatně. Výjimku tvoří pouze zákonní zástupci žáků 1. tříd, kterým je vstup do školy povolen s dětmi v průběhu prvního týdne.

Dveře od šaten jsou zabezpečeny elektronicky.

Každý žák školy obdrží elektronický čip, který mu zůstane po celou dobu školní docházky. Tento čip bude sloužit k otevírání dveří u šaten školy od 7:30 do 14:00 hodin v době školního vyučování. Stejný čip používají žáci i ve školní jídelně. V jinou dobu budou dveře uzamčeny.

V případě ztráty čipu jsou žáci povinni ihned nahlásit tuto ztrátu a bude jim vydán za poplatek 100,- Kč čip nový.

Po celou dobu provozu šaten, (tj. 7:30 – 8:00 a 11:40 – 14:00 hodin) je v šatnách školy zajištěn nad žáky dohled zaměstnanců dle rozpisu dozorů. Zásadní povinností těchto zaměstnanců je trvalá přítomnost v šatně po celou dobu provozu. Po ukončení provozu šatny, to je, když opustí šatnu poslední žák, zkontrolují zaměstnanci, zda se v šatnách nezdržují cizí osoby, a zkontrolují uzavření vstupních dveří. Tím zabezpečí školu proti vstupu nepovolaných osob.

Školní budova se uzavírá v 14.00 hodin.

Vstup do základní školy je pro cizí návštěvníky možný pouze hlavním vchodem, který je opatřen venkovní koulí a komunikátorem, jehož  prostřednictvím může každý příchozí ohlásit důvod své návštěvy. Po škole se návštěvníci i zákonní zástupci pohybují pouze v doprovodu určeného zaměstnance.

Provoz školní družiny

Vchod do školní družiny je rovněž upraven tak, aby se zamezilo přístupu cizích osob. Dveře jsou opatřeny venkovní koulí, v případě potřeby je k dispozici zvonek na paní vychovatelky.

 Ve Vnorovech 24. 8. 2022
PhDr. Hana Tyllichová
ředitelka školy