Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

 1. Úvod
 2. /
 3. O škole
 4. /
 5. Poradenství
 6. /
 7. Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovný poradce působí v naší škole současně i jako metodik prevence jako poskytovatel  poradenských služeb.

 Poradenská činnost:

  • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
  • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
  • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace podpůrných opatření u těchto žáků
  • poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

Metodické a informační činnosti:

  • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
  • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky
  • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy
  • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
  • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
  • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

 

Mgr. Jarmila Tomanová, výchovný poradce

Konzultační hodiny VP pro rodiče: úterý 12:00 – 12:45
e-mail:tomanovaj@zsvnorovy.cz
tel. číslo: 518 328 106

Kam se obrátit ke stažení (PDF, 176 kB)

Rady rodičům ke stažení (PDF, 1,34 MB)