Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

 1. Úvod
 2. /
 3. O škole
 4. /
 5. Poradenství
 6. /
 7. Přijímací řízení ve školním roce 2021/22

Přijímací řízení ve školním roce 2021/22

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 platí zejména:

 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2021, pro 1. kolo přijímacího řízení;
 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2022 pro 1. kolo přijímacího řízení; uchazeč může podat dvě přihlášky
 • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
 • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. – 15. ledna 2022, pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2022;
 • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2022;
 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2022;

Školní přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2022

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena RVP talentová zkouška), a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT 12. a 13. dubna 2022 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotná zkouška se koná pro 6letá a 8letá gymnázia ve dvou termínech 19. a 20. dubna 2022

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímací zkoušky stanovena RVP talentová zkouška, uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2022;

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:

 • u učebních oborů vzdělání se uskuteční v období od dubna do 30. dubna 2022
 • u maturitních oborů vzdělání do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků jednotné přijímací zkoušky, tj. od 28. dubna do 2. května 2022

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru a formě vzdělávání odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Schůzka se zástupci středních škol se uskuteční ve čtvrtek 25. listopadu 2021 v 15:30 v jídelně školy.

Vydávání zápisových lístků se uskuteční ve čtvrtek 3. 2. 2022 od 13:00 do 15:00 v kabinetě výchovného poradce.

Mgr. Jarmila Tomanová,
výchovná poradkyně