Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

  1. Úvod
  2. /
  3. O škole
  4. /
  5. Poradenství

Poradenství

Přijímací řízení ve školním roce 2022/23

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přij...

Výchovný poradce

Výchovný poradce Výchovný poradce působí v naší škole současně i jako metodik prevence jako poskytovatel  poradenských služeb.  Poradenská činnost: kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profe...

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Cílem péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zajistit především potřebnou podporu žákovi i rodině, vytvořit mu vhodné podmínky a učinit taková opatření, která mu pomohou zm...

Podpůrná opatření

Podpůrná opatření V naší škole se vzdělávají žáci se širokou škálou speciálních vzdělávacích potřeb. Snažíme se podporovat žáky s odlišného kulturního prostředí i s odlišných životních podmínek. Při vzdělávání těchto žáků úzce spolupracujeme s PPP ve ...

Preventivní program školy ve školním roce 2022/2023

Preventivní program školy ve školním roce  2022/2023

Poradenská činnost školy

Školní poradenské pracoviště Ve škole působí školní poradenské pracoviště, které zajišťuje specializované pedagogické činnosti, poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo ve škole. Tým ŠPP je tvořen výchovným pora...

Prevence rizikového chování

Projekt „Nenech to být" Vážení rodiče, naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být". Jde o nový nástroj k odhalování šikany ve školách, který funguje na principu schránek důvěry, ale v elektronickém prostředí prostřednictvím webu nebo mobilních aplikací...

Krizový plán školy

Krizový plán školy Krizový plán školy

Projekt Neboj se

Vážení rodiče. naše škola se zapojila do projektu Neboj se zaměřeného na problematiku domácího násilí v rámci programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče. Smyslem projektu je seznámit žák druhého stupně s problematikou pr...