Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Pověření úkoly

Pověření koordinací činností ve školním roce 2019/2020

 

Mgr. Věra Celnerovázástupce ředitele
koordinátor tvorby ŠVP
Mgr. Miloš Fojtík

třídní učitel IV. třídy
správce kabinetu TV
vedoucí LVK
dopravní výchova
výpůjčky lyžařské výstroje pro veřejnost

Mgr. Alena Gajošovátřídní učitelka IX. třídy
metodik ICT
správce výpočetní techniky
správce sbírky M
webmaster
p. as. Michaela Kazíkováasistent pedagoga v VI. třídě
Mgr. Jitka Křenková

třídní učitelka V. třídy
správce učitelské knihovny

Mgr. Veronika Kostkovátřídní učitelka VIII. třídy
správce kabinetu F
p. vych. Alena Makovcovávychovatelka ŠD 1. oddělení,
asistent pedagoga v II. třídě
p. as. Markéta Měsíčkováasistent pedagoga v IX. třídě
Mgr. Martina Mičolovátřídní učitelka VII. B
správce kabinetu VV 
výzdoba školy
p. as. Renata Motalováasistent pedagoga v V. třídě
Mgr. Eva Motyčkovátřídní učitelka III. třídy
správce sbírky HV
p. vych. Dana Novákovávychovatelka ŠD 2. oddělení
asistent pedagoga v VII. B
Mgr. Michaela Plaširybovátřídní učitelka I. třídy
správce sbírek 1. stupně
Mgr. Jitka Rosochovápředseda PK společenskovědní
správce kabinetu D
správce skladu učebnic
správce žákovské knihovny 2. stupně
Mgr. Eliška Slavíkovásprávce sbírky cizích jazyků
Mgr. Marta Smieškovátřídní učitelka VII. A
technik BOZP
předseda PK přírodovědné
správce kabinetu Př
environmentální výchova
Mgr. Pavla Šmachovátřídní učitelka VI. třídy
správce kabinetu chemie
p. Petra Szalay Doubravskáasistentka pedagoga v VIII. třídě
Mgr. Markéta Tobolovátřídní učitelka II třídy
vedoucí MS na 1. stupni
zdravotník školy
vedoucí plaveckého výcviku žáků
Mgr. Jarmila Tomanová

výchovný poradce
metodik prevence rizikového chování
předseda PK jazyků 
správce sbírky Z

PhDr. Hana Tyllichováředitelka školyMgr. Žajdlíková
Mgr, Anna Žajdlíkovátřídní učitelka III. A
správce žákovské knihovny 1. stupně