Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

  1. Úvod
  2. /
  3. Aktuality
  4. /
  5. Finanční gramotnost, Nebezpečná láska – programy primární prevence

Finanční gramotnost, Nebezpečná láska – programy primární prevence

Základy finanční gramotnosti a zodpovědné chování k financím, byly cílem programu primární prevence určeného žákům 5. třídy naší školy. Zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova připravili našim žákům v pondělí 2. 5. aktivity zaměřené na efektivní využití k financím. Pro žáky 5. ročníku byl připraven program Peníze nerostou na stromě, který byl zaměřen na porozumění financím a správném postupu zacházení s nimi v různých životních situacích. Ve 3. třídě se uskutečnil intervenční program zaměřený na podporu pozitivních vztahů v třídním kolektivu a zlepšení vzájemné komunikace mezi spolužáky. Pro žáky 9. ročníku byl připraven preventivní program Nebezpečná láska, který byl zaměřen na zodpovědné partnerské vztahy. Součástí preventivních programů byly i metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Žáci ocenili zejména užitečné informace, které se týkají partnerství a také postupy, jak předejít problémům, které mohou vzniknout nezodpovědným přístupem k problémům ve finanční oblasti. Programy Finanční gramotnost, Nebezpečná láska podpořily u našich žáků informovanost v těchto oblastech a významně přispěly k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Tomanová
školní metodik prevence