Nedělní škola

……….velmi krásná, připravená akce …………….. ……….báječná škola i  všichni zaměstnanci……….. ………krásná výzdoba, spousta aktivit, hezké vystoupení žáků prvních tříd, celkově paráda………….. To jsou slova, která jsme si přečetli v pamětní knize po skončení akce Nedělní...

Exkurze do Muzea J. A. Komenského

Dne 10. května se žáci tříd 8. A a 8. B vydali na exkurzi do Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Pro žáky byly připraveny dva programy. V prvním z nich, s názvem Orbis Pictus, si vyzkoušeli, jaké to bylo chodit do školy v době...

Krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna

Dne 21. 4. 2022 proběhlo v Brně krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna. Naši školu v tomto kole reprezentovali Adéla Fiurášková ze 4. B a Jan Baják ze 3. ročníku. Na začátku celé soutěže měli všichni zúčastnění hlasovou rozcvičku, která...

Recyklohraní

Ve školním roce 2021/2022 naše škola dále pokračuje ve sběru baterií a vysloužilých elektrospotřebičů v programu Recyklohraní. Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků...