Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Zeměpisná a dějepisná exkurze do Brna

V úterý 22. ledna 2019 se uskutečnila exkurze do Brna v rámci výuky dějepisu a zeměpisu. Zúčastnili se jí žáci 6. a 7. tříd. Nejprve jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium na Kraví hoře. Pro žáky byl připraven program Země v pohybu. Součástí představení byla prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a souhvězdí. Další zastávkou bylo Muzeum pravěké kultury Anthropos. Prostřednictvím fundovaného výkladu pana průvodce se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí o životě pravěkých lidí. Následně si celou expozici podrobně prohlédli a pořídili fotografie. Program exkurze byl pro žáky zajímavý a poučný. Nově získané znalosti budou prezentovat v hodinách zeměpisu a dějepisu. Exkurze přispěla k upevnění učiva a byla vhodným doplněním výuky.

Mgr. Jitka Rosochová