Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 se uskutečnil ve středu 4. dubna 2018. Budoucí prvňáčci přicházeli v doprovodu svých rodičů do svátečně vyzdobené třídy. Zápis připravily paní učitelky Tobolová a Plaširybová. Děti se představily, zpívaly připravené písničky nebo recitovaly pěkné básničky. Vyprávěly pohádku, určovaly barvy a geometrické tvary. Rovněž počítaly a porovnávaly počty předmětů. Vytleskávaly slabiky nebo plnily úkoly na pracovních listech podle pokynů. Téměř všechny děti dokázaly zavázat tkaničku na botě. Děti pozorně poslouchaly, pečlivě plnily úkoly, a proto si zasloužily odměnu v podobě obrázkové knížky, pamětního listu a medaile. Nejtěžším úkolem bylo vybrat si dárek, který vyrobily děti ze základní školy. Zapsáno bylo 35 dětí.

Zapsala Mgr. Markéta Tobolová