Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Zájem o účast na konzultacích 2. stupeň

Vážení rodiče,
v souladu s rozhodnutím Vlády ČR Vás žádáme o vyjádření zájmu o účasti Vašeho dítěte
ve škole od 8. června 2020 a stravování ve školní jídelně.
Přiložené návratky prosím odevzdejte podepsané a naskenované elektronicky na adresu:
hospodarka@zsvnorovy.cz, nebo osobně do schránky u vchodu školy do 1. 6. 2020 do 8:00 hodin.
Pro zájemce budou tyto návratky k dispozici také v papírové podobě ve vchodu školy v úředních
hodinách.
Žákům nabízíme individuální konzultace ve škole vždy po předchozí domluvě s jednotlivými
vyučujícími a předpokládáme účast žáků na konzultačních a třídnických hodinách v následujícím
režimu:
6. ročník – Po 9:00 – 12:00; 7. ročník – Út 9:00 – 12:00 a 8. ročník St 9:00 – 12:00.
9. ročník konzultace ve škole po individuální dohodě s třídní p. učitelkou.
O konkrétním postupu a organizačním zajištění budete informováni e-mailem 1. 6. 2020 podle
skutečného počtu přihlášených žáků.
Děkujeme za spolupráci.
Ve Vnorovech dne 27. 5. 2020

PhDr. Hana Tyllichová a Mgr. Věra Celnerová

Návratka:

Zájem o účast na konzultacích 2.stupeň