Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

  1. Úvod
  2. /
  3. Aktuality
  4. /
  5. Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Ve středu 1. září 2021 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku.

U sportovní haly Základní školy Vnorovy se sešli žáci 1. – 9. tříd, učitelé i rodiče prvňáčků, kteří je přišli v tento významný den podpořit. Slavnostního zahájení se také zúčastnil pan starosta Ing. Antonín Gazárek a pan farář Mgr. Josef Jelínek.

Všechny přítomné přivítala paní ředitelka PhDr. Hana Tyllichová a paní zástupkyně Mgr. Věra Celnerová, které popřály všem žákům úspěšný školní rok, prvňáčkům radostný nástup do školy a deváťákům hodně štěstí při výběru střední školy. Nakonec se všichni žáci odebrali s třídními učiteli do svých kmenových tříd.

Přejeme žákům, pedagogům i rodičům pevné nervy v novém školním roce, hodně úspěchů a hlavně naději, že se budeme moci setkávat celý školní rok osobně v prostorách školy.

Zapsala: Mgr. Eliška Slavíková