Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovný poradce Výchovný poradce působí v naší škole současně i jako metodik prevence jako poskytovatel  poradenských služeb.  Poradenská činnost: kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování..
zobrazit více informací

Přijímací zkoušky – změny v souvislosti se zavedenými opatřeními s rozšířením Covid-19

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na..
zobrazit více informací

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Cílem péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zajistit především potřebnou podporu žákovi i rodině, vytvořit mu vhodné..
zobrazit více informací

Podpůrná opatření

Podpůrná opatření V naší škole se vzdělávají žáci se širokou škálou speciálních vzdělávacích potřeb. Snažíme se podporovat žáky s odlišného kulturního prostředí i s odlišných životních..
zobrazit více informací

Preventivní program školy ve školním roce 2020/2021

Preventivní program školy ve školním roce 2020/2021..
zobrazit více informací

Poradenská činnost školy

Školní poradenské pracoviště Ve škole působí školní poradenské pracoviště, které zajišťuje specializované pedagogické činnosti, poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských..
zobrazit více informací

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ -

Projekt „Nenech to být" Vážení rodiče, naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být". Jde o nový nástroj k odhalování šikany ve školách, který funguje na principu schránek důvěry, ale v elektronickém..
zobrazit více informací