Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Vlastivědný projekt 5.ročníku

Již v průběhu distanční výuky se žáci 5. ročníku zapojili do projektu spojeného s historií Vnorov. Získávali nové poznatky o Vnorovech z doby 1. a 2. světové války. Pracovali především s informacemi z webových stránek naší obce. Nezůstali však jen za monitory počítačů, ale vydali se prozkoumávat i své okolí. Podařilo se jim objevit nejen památníky světových válek, ale i vzpomínky prarodičů.

Inspirací pro žáky byla kniha Hanin kufřík, která pojednává o osudech malého děvčete během 2. světové války. V rámci výtvarné výchovy si vytvořili vlastní kufříky do nichž si mohli virtuálně přichystat věci, které by mohli pomoci v případě nouze. Celý projekt jsme zakončili po nástupu k výuce prezenční. Vydali jsme se na vlastivědné putování mezi památkami Vnorov. Zjistili jsme, že ve Vnorovech máme nejen památníky spojené s válečným obdobím, sochy, pamětní desky, ale i slavné rodáky na něž můžeme být právem hrdí.

Jitka Křenková, třídní učitelka