Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

The little house in the forest (3. A)

V září začali žáci 3. A s výukou anglického jazyka. Postupně si osvojili výslovnost, novou slovní zásobou a gramatická pravidla. V průběhu školního roku se v těchto dovednostech stále zlepšovali. Krásným zakončením jejich výuky angličtiny v letošním školním roce se stalo divadelní vystoupení. Třeťáci si jej přichystali pro své spolužáky ze 2. ročníku. Představení bylo na motivy známé pohádky – Boudo, budko, kdo v tobě přebývá. Vystoupení proběhlo, jak jinak než v angličtině. Součástí přípravy byla výroba zvířecích masek. Poté následovala práce s anglickým textem. Závěr vystoupení třeťáci věnovali procvičení paměti druháků. Ti se ukázali velmi pozorným obecenstvem a úspěšně anglicky pojmenovali všechna zvířátka obývající chaloupku.  Všem žákům 3. A patří velká pochvala nejen za herecké výkony, ale i za zvládnutí textu v cizím jazyce.

Mgr. Jitka Křenková