Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Soudní jednání v Hodoníně

Ve středu 6. 6. navštívili žáci 9. třídy v rámci prevence rizikového chování Okresní soud v Hodoníně. Zúčastnili se dvou soudních jednání. První případ se týkal loupeže, součástí případu byly také výpovědi svědků. V tomto soudním případě jsme vyslechli i rozsudek. Druhý případ se týkal znásilnění, vyslechli jsme výpovědi svědků. Na závěr soudních jednání nám pan soudce Mgr. Ladislav Sobotka představil systém soudnictví v ČR. Exkurze na soudní jednání v Hodoníně zvýšila našim žákům právní vědomí a přispěla k plnění PPŠ v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence