Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Slavnost Slabikáře - 1. třídy

Čtvrtek 6. prosince byl slavnostním dnem pro prvňáčky ze základní školy Vnorovy. Děti dočetly Živou abecedu a nastal čas číst ve skutečném Slabikáři. Získat Slabikář nebylo vůbec nic jednoduchého. Nejdříve děti musely osvobodit krásnou princeznu Větičku ze zajetí zlého čaroděje Slovokaze a s ní všechna písmena v království. Zdolali sedmero řek, sedmero hor a splnili sedm úkolů. Hledali zatoulané písmenkové rodinky, procházeli ludištěm, museli si zapamatovat kouzelné předměty, ubytovat v království ztracené slabiky, vyřešit osmisměrku, povyprávět pohádku podle obrázkové osnovy a sestavit obrázek pohádkové postavy. Při práci dětem pomáhaly žákyně sedmého ročníku, které bedlivě střežily jednotlivá stanoviště  a oceňovaly pracovité prvňáčky mincemi do jejich měšce. Všem se podařilo úkoly splnit, nasbírat sedm zlaťáků a zavoláním jména princezny prolomit kouzelníkovu kletbu.

Michaele Plaširybová, Markéta Tobolová