Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Školní výlet žáků 1. a 2. třídy do hvězdárny ve Veselí nad Moravou

Ke konci školního roku patří školní výlety. I žáci 1. a 2. třídy sbalili 23. 6. 2021 své batůžky a vyrazili na hvězdnou výpravu do hvězdárny ve Veselí nad Moravou. Neletěli raketou, ale vyzkoušeli několik dopravních prostředků - vlak a na zpáteční cestě také loď. Cesta do Veselí uběhla rychle a do hvězdárny je to přes nádherný zámecký park jenom kousek. Nejdříve bylo nutné nabrat potřebnou energii, pojíst připravené svačiny i nabalené sladkosti a pak nás již čekal nabitý program, o který se postarali manželé Kazíkovi a paní Fiurášková z veselské hvězdárny. Část programu probíhala venku před hvězdárnou. Zde děti plnily pohybové úkoly, procvičovaly svou paměť, logické myšlení a zručnost. V planetárním zmatku třídily správné pořadí planet (korálků), skákaly a odhadovaly vzdálenost jako astronauti ve vesmíru nebo sbíraly vesmírné smetí. Další částí našeho programu byla prohlídka hvězdárny. Ohromila nás velikost dalekohledu sloužícího k pozorování hvězd, otáčení kopule a také zajímavé informace o planetě Zemi a dalších planetách v naší sluneční soustavě. Zjistili jsme, která hvězda je Zemi nejblíže. Završením prohlídky hvězdárny byla krátká pohádka O kapičce vody.

Plni nových zážitků jsme se přesunuli do přístaviště na Baťově kanále ve Veselí nad Moravou, kde již čekala výletní vyhlídková loď. Plavba byla dobrodružná, zdolali jsme několik mostů, nakoupili dobroty a naučili se vodácký pozdrav „Ahoj!“. Našim cílem bylo přístaviště ve Vnorovech, a protože byl zrovna obědový čas, co jiného si dát na výletě než špekáček opečený nad ohněm. Najedli jsme se, doplnili tekutiny a vydali se na cestu k domovu. Bez reptání, unaveni, s písní na rtech jsme dorazili až do náruče rodičů.

Zpracovaly: Michaela Plaširybová, Markéta Tobolová