Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Školní kolo recitační soutěže

Tradiční školní kolo recitační soutěže se tentokrát konalo až začátkem měsíce března, a to 5. března 2019. Soutěž proběhla opět v příjemných prostorách obřadní síně Obecního úřadu ve Vnorovech. Letos se soutěže zúčastnili žáci všech ročníků, tzn. vítězové třídních kol 1. – 9. třídy. Výkony mladých recitátorů, přednesy připravených básní či textů, hodnotila odborná porota ve složení: p. Lenka Tillichová, p. Eva Gazárková a p. Helena Hynštová. Příjemnou atmosféru soutěže doplnilo také pěvecké vystoupení žáků pod vedením p. učitelky Evy Motyčkové. Do okresního kola postupují vítězové 1. – 4. kategorie.  

Výsledky soutěže:

0. kategorie 0 (1. třída):                     1. místo – Adéla Fiurášková (1. B)

                                                           2. místo – Nicol Křížanová (1. B)

                                                           3. místo – Natálie Kuchaříková (1. A)

I. kategorie (2. a 3. třída):                  1. místo – Jolana Bezděková (3. tř.)

                                                           2. místo – Martin Chudík (3. tř.)

                                                           3. místo – Justýna Tomečková (3. tř.)  

II. kategorie (4. a 5. třída):                 1. místo – Dorota Roubalová (4. tř.)

                                                           2. místo – Tereza Hánová (5. A)

                                                           3. místo –  Veronika Procházková (5. A)

III. kategorie (6. a 7. třída):   1. místo – Simona Břečková (6. tř.)

                                                           2. místo – Lucie Šťastná (7. A)

                                                           3. místo – Ondřej Chabiča (7. A)

IV. kategorie (8. a 9. třída):   1. místo – Štěpánka Chabičová (9. tř.)

                                                           2. místo – Anežka Chudíková (8. tř.)

                                                           3. místo – Kateřina Hochová (8. tř.) 

 

Zapsala Eva Motyčková