Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Vyhlášení nové soutěže o nejlepší recept

Školní jídelna opět vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ RECEPT!

Zúčastnit se můžete zapojit vy, všichni žáci školy!

Do soutěže můžete přihlašovat nejlépe zdravá jídla.

Název a recept s uvedeným množstvím použitých surovin a stručným popisem jeho přípravy vhazujte do připravené krabice ve školní jídelně do pátku 18. 10. 2019.

U každého receptu musí být uvedeno jméno a třída žáka.

Do konce října budou porotou (členové školního parlamentu,vedoucí školní jídelny a ředitelka školy)vybrány recepty, které budou svou skladbou nejvíce odpovídat zdravé výživě a použité suroviny budou i cenově dostupné v rámci finančního limitu cca 25 Kč.

Vybrané recepty budou v měsíci listopadu na jídelním lístku. Po obědě budou mít žáci možnost pro recept hlasovat.

Soutěž vyhodnotíme v měsíci prosinci a vyhrává recept s nejvyšším počtem hlasů. První tři výherci dostanou věcnou odměnu.

Tak se zapojte a využijte možnosti ovlivnit skladbu školního jídelníčku!

 

Ve Vnorovech 20. 9. 2019

Jana Macháčková, vedoucí školní jídelny

Hana Tyllichová, ředitelka školy