Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Informace o stravování

Kontakt na jídelnu:

číslo telefonu:

518 328205 - p. Jana Macháčková, vedoucí ŠJ

hlavní kuchařka:

p. Marie Komoňová

kuchařky:

p. Monika Čambalová
p. Kateřina Komoňová
p. Marie Slezáčková


Pokyny pro stravování ve školní jídelně

1/ Přihláška ke stravování

Žáci se na jednotlivé školní roky přihlašují vyplněním přihlášky ke stravování. Tato je k dispozici
u vedoucí školní jídelny.

2/ Placení stravného

a) bezhotovostně přes sdružené inkaso plateb obyvatelstva - dále jen SIPO. Každý nový školní rok je zahájena zálohová platba v měsíci srpnu, poslední platba bude provedena v květnu následujícího roku. Vyúčtování bude provedeno v červenci. O přeplatek stravného bude snížena záloha na další školní rok tj. na měsíc srpen. Pokud se strávník neodhlásí u ved. ŠJ, je automaticky přihlášen ke stravování na další školní rok. Tiskopis pro platbu SIPO si nový strávník vyzvedne v kanceláři ŠJ. Tato forma placení je pro rodiče bezplatná a stačí oznámit jen změny týkající se strávníka.

b) bezhotovostně trvalým příkazem z účtu. Rodiče dětí zadají vždy k 20. dni v měsíci (od srpna) příkaz na převod zálohové platby stravného na 10 měsíců s přestávkou na červen a červenec. Tiskopis pro tuto formu placení si strávník vyzvedne v kanceláři ŠJ.
Nevýhoda této formy placení jsou vyšší poplatky, ztráta času při návštěvě banky.

 
3/ Výše stravného

7 - 10 roků:

22,-Kč

11 - 14 roků:

25,-Kč

15 a více roků:

28,-Kč

cizí strávníci do jídlonosičů:

70,-Kč

cizí strávníci ve školní jídelně:

71,-Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku.

4/ Doba výdeje obědů
Obědy se vydávají v 11.00 hodin pro cizí a nemocné strávníky ve výdejně pro veřejnost
a v 11.30-13.40 hodin pro žáky a zaměstnance školy ve školní jídelně.

5/ Odhlašování obědů
Odhlašování obědů se provádí osobně, písemně, telefonicky na čísle 518 328 205 nebo elektronicky
na stránkách:https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni


V případě nemoci mimořádně možno prvý den ráno do 7.30 hod. žáka odhlásit od oběda nebo si jej
za tento den odebrat ve výdejně pro veřejnost dle výše uvedených podmínek v bodě 4.

V případě ale, že žák chybí následující den a nebyl odhlášen z oběda a oběd byl pro něj připraven, v souladu s platnými právními předpisy je toto považováno za neoprávněné čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a cena oběda mu bude dodatečně doúčtována do plné výše ceny oběda pro cizí strávníky.

Odhlašujte proto prosím ve vašem zájmu řádně vaše děti nejen ze školy, ale i ze školního stravování.


Jana Macháčková
vedoucí školní jídelny