Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Rodilé mluvčí v naší škole

Pravidelně každý měsíc po celý školní rok do naší školy dochází rodilé mluvčí Hannah a Charlotte. Dle zadaných témat vyučujícími anglického jazyka se žáky procvičují komunikativní dovednosti. Jejich práce ve vyučovacích hodinách je různorodá – žáci pracují samostatně nebo v týmech. Vždy se jedná o promyšlené a cílené hodiny s daným tématem, většinou formou hry dle přesných instrukcí. Žáci jsou s rodilými mluvčími velmi spokojeni a na jejich hodiny se těší. Pokud mají problém s porozuměním, vyučující anglického jazyka je jim vždy k dispozici. Žákům se také líbí styl práce ve vyučování a rádi by pokračovali v těchto hodinách i v následujícím školním roce.

Mgr. Iva Studničková