Škola

Rodiče

Žáci

Fotogalerie

Družina

Jídelna

  1. Úvod
  2. /
  3. Aktuality
  4. /
  5. Projekt POKOS v naší škole

Projekt POKOS v naší škole

V úterý 7. září navštívili naši školu zástupci odboru komunikace Ministerstva obrany ČR. Žáci se dozvěděli základní informace o struktuře, historii a úkolech současné Armády České republiky, dále o působení v zahraničních misích, o úloze ozbrojených sil ČR při řešení krizových situací. V rámci projektu POKOS – Přípravy občanů k obraně státu si žáci 1. i 2. stupně vyzkoušeli kurz 1. pomoci, základy sebeobrany i ukázku zbraní. Vojáci si pro naše žáky připravili několik stanovišť s nejrůznější armádní tematikou. Prakticky si také vyzkoušeli, jak v případě nouze poskytnout první pomoc i práci vojenského zdravotníka. Snad největší zájem byl o stanoviště boje zblízka. Vojáci se našim dětem trpělivě věnovali, s každým, kdo měl zájem, trénovali vyškolení instruktoři správné výpady a údery. Děti si tak mohly nacvičit, jak se bránit případnému útočníkovi. Naše žáky také zaujala i vojenská technika, včetně armádní sanitky. Také jim bylo vysvětleno nebezpečí chemických havárií či zbraní. Dozvěděli se, jaká jsou protichemická opatření ochrany obyvatelstva, jaké jsou ochranné prostředky a jak je používat. Součástí projektu bylo také zapojení žáků 1. stupně do výtvarné soutěže. Vítězové byli odměněni hodnotnými dárky. Projekt POKOS významně přispěl ke zvýšení povědomí žáků o obraně státu.

Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence