Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Prezentace absolventských prací žáků 9. třídy

Ve středu 26. 5. proběhly prezentace absolventských prací našich deváťáků. Na rozdíl od jiných ročníků se uskutečnily bez účasti veřejnosti a mladších žáků, jen v přítomnosti vedení školy, třídní učitelky, paní asistentky  a vedoucích absolventských prací. Žáci zpracovávali témata ze sportu, hudby, historie, zeměpisu, informatiky, ochrany zdraví a ostatních oblastí, které žáky zajímají. Na některých žácích byla znát trochu tréma, jiní vystupovali v klidu a s přehledem. Všichni to nakonec dobře zvládli.

Alena Gajošová, třídní učitelka