Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Plavecký výcvik 2018/2019

Součástí tělesné výchovy je plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd. V letošním školním roce naši žáci opět absolvovali výcvik, jak už bývá dobrým zvykem, v plavecké škole v Ratíškovicích. Výuka probíhala od října do prosince v deseti dvouhodinových lekcích. Pomocí rozmanitých pomůcek a herních činností se děti učily základním plaveckým dovednostem. Výuka byla zakončena nejen tradičními plaveckými závody, ale také dobrým pocitem nově nabytých dovedností a získáním mokrého vysvědčení.

Mgr. Eva Motyčková