Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Pasování na čtenáře

Vztah ke knihám tvoří nejprve rodiče, když dětem předčítají knihy. Když se děti naučí číst, mohou navštěvovat knihovnu a prožívat nejrůznější dobrodružství s knihou.  Své čtenářské schopnosti ukázaly děti z druhé třídy v obřadní síni Obecního úřadu ve Vnorovech dne 21. března 2018.  Děti i rodiče přivítala paní knihovnice Helena Hynštová a paní ředitelka PhDr. Hana Tyllichová. Povzbudivá slova si pro děti připravil i pan starosta Ing. Antonín Gazárek. Paní knihovnice představila největší čtenářky  roku 2017, kterými byly Simona Komínková, Kristýna Mejzlíková a Kateřina Všetulová. Za jejich častou návštěvu knihovny a největší množství přečtených knih, dostaly čtenářky knižní odměnu. Dále nastal čas, aby své čtenářské schopnosti ukázali druháčci. Každý čtenář pak přečetl úryvek ze své oblíbené knihy a pan starosta jej pasoval na čtenáře. Jako dárek dostali druháčci knihu Zmizelá škola, placku čtenáře a sladkou odměnu.  Po závěrečných slovech pana starosty, paní ředitelky a paní knihovnice, se děti rozloučily písničkou.

Mgr. Markéta Tobolová