Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Naše škola je do tohoto programu zapojena již od roku 2008. Ve škole máme k těmto účelům kontejnery na papír, plast, komunál a bio-odpad. Zároveň také máme sběrné nádoby na vysloužilé elektrospotřebiče a vybité baterie.
 Žáci během školního roku plní různé úkoly, které nám projekt zadává, a pak získáváme body, za které si můžeme vybrat cenu z katalogu odměn. Úkoly jsou různé. Vyplňování pracovních listů, dotazníků nebo také výtvarné zpracování různých témat, které se s tříděním odpadu spojují. Za dosažené body jsme si pořídili basketbalové a volejbalové míče, které využíváme při hodinách tělesné výchovy, dále stolní fotbal umístěný v družině, spoustu stolních her a výtvarných pomůcek, které jsou využívány především žáky prvního stupně. Více informací o tomto program lze najít na www.recyklohrani.cz.

Mgr. Veronika Kostková