Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Projekt Škola pro všechny

logo.jpg

Název projektu: Škola pro všechny

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005022

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                               

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Datum realizace projektu: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Anotace projektu:
Výzva má za cíl podporovat kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání a rozvíjet pedagogické znalosti a dovednosti v oblasti společného vzdělávání.

Náš projekt je zaměřen na realizaci témat zaměřených na profesní rozvoj pedagogů v oblasti inkluzivního vzdělávání, společné vzdělávání a podporužáků ohrožených školním neúspěchem

Pro podporu společného vzdělávání umožňuje v naší školevýzva realizovat různé aktivityzaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a realizovat volnočasové aktivity žáků vedoucí k rozvoji jejich klíčových kompetencí.

 

Ve Vnorovech 1. 3. 2017

 

PhDr. Hana Tyllichová

ředitelka školy

Plakát šablony