Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Pověření úkoly

Pověření koordinací činností ve školním roce 2019/2020

 

Mgr. Věra Celnerovázástupce ředitele
koordinátor tvorby ŠVP
Mgr. Miloš Fojtík

třídní učitel V. třídy
správce kabinetu TV
vedoucí LVK
dopravní výchova
výpůjčky lyžařské výstroje pro veřejnost

Mgr. Alena Gajošovámetodik ICT
správce výpočetní techniky
správce sbírky M
webmaster
Mgr. VeronikaJanouškovátřídní učitelka IX. třídy, správce kabinetu F
p. as. Michaela Kazíkováasistent pedagoga v VII. třídě
Mgr. Jitka Křenková

třídní učitelka III. třídy
správce učitelské knihovny

p. vych. Alena Makovcovávychovatelka ŠD 1. oddělení,
p. as. Markéta Měsíčkováasistent pedagoga v III. třídě
Mgr. Martina Mičolovátřídní učitelka VIII. B
správce kabinetu VV 
výzdoba školy
Mgr. Eva Motyčková

třídní učitelka IV. B
správce sbírky HV,
správce žákovské knihovny 1. stupně, uvádějící učitelka

p. vych. Dana Novákovávychovatelka ŠD 2. oddělení
asistent pedagoga v VIII. B
Mgr. Michaela Plaširybovátřídní učitelka I. třídy
správce sbírek 1. stupně
uvádějící učitelka
Mgr. Jitka RosochováTřídní učitelka VI, třídy
předseda PK společenskovědní
správce kabinetu D
správce skladu učebnic
správce žákovské knihovny 2. stupně
Bc. Adéla Sedlářovátřídní učitelka II. třídy
Mgr. Eliška Slavíkovásprávce sbírky cizích jazyků
Mgr. Marta Smieškovátřídní učitelka VIII. A
technik BOZP
předseda PK přírodovědné
správce kabinetu Př
environmentální výchova
p. uč. Ivana Šimkovátřídní učitelka IV. A
Mgr. Pavla Šmachovátřídní učitelka VII. třídy
správce kabinetu chemie
p. Petra Szalay Doubravskáasistentka pedagoga v IX. třídě
Mgr. Markéta Tobolovátřídní učitelka I. B
vedoucí MS na 1. stupni
zdravotník školy
Mgr. Jarmila Tomanová

výchovný poradce
metodik prevence rizikového chování
předseda PK jazyků 
správce sbírky 
uvádějící učitelka

PhDr. Hana Tyllichováředitelka školy