Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Návštěva dětí z mateřské školy

V úterý 27. 3. k nám přišli do první třídy na návštěvu předškoláci z mateřské školy Vnorovy. Prvňáčci si pro své kamarády připravili písničku, pak si všichni společně procvičili „pusinky“ artikulačním cvičením. Pomocí obrázku a slov se přiřadili do dvojic. V lavicích si vyzkoušeli jaké je to být "školákem". Skládali obrázek, hledali rozdíly, vyznačovali cestu velikonočního zajíčka k vajíčku. Žáci z první třídy jim byli vzornými pomocníky a průvodci. Došlo také na prohlížení Slabikáře, písanky a dalších školních pomůcek. Dětem z mateřské školy se u nás líbilo a těšíme se na setkání u zápisu.

Michaela Plaširybová