Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Muzeum Jana Amose Komenského

V rámci výuky literární výchovy žáci 7. a 8. ročníku navštívili 19. 10. 2018 Muzeum  Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Ve Studnici poznání, Škole hrou, Labyrintech  i v dalších expozicích vyhledávali a zapisovali nejdůležitější informace o životě a díle Jana Amose Komenského. Také si vyzkoušeli, jak vypadala škola v době jeho života a jak chtěl, aby škola vypadala. Tyto informace poté porovnávali a v hodině literární výchovy jsme diskutovali o významu díla Jana Amose Komenského i o významu vzdělávání pro další život.

PhDr. Hana Tyllichová