Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Moje místo ve třídě a krizové situace - programy primární prevence pro 7. a 8. ročník

Podpora zdravých vztahů ve třídě a pravidla v třídním kolektivu byly cílem programu primární prevence určeného žákům 7. třídy naší školy. Zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova našim žákům připravili v úterý 17. 4. aktivity na podporu sociálních vztahů a rozvoj individuálních dovedností žáků. Pro naše žáky je velmi důležité zejména bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Součástí preventivního programu byly i metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Pro žáky 8. třídy byl připraven program, jak řešit krizové situace. Žáci byli seznámeni s nebezpečnými situacemi, které je mohou v životě potkat i s postupy, jak těmto situacím předcházet a jak je řešit. Programy primární prevence podpořily u našich žáků komunikativní a individuální dovednosti a významně přispěly k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Tomanová
školní metodik prevence