Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Lipka 2018

Jako již tradičně, také letošní žáci 4. tříd prožili čtyři dny v pobytovém středisku Lipka, které proběhlo na pobočce Jezírko nedaleko Brna. Od 21. do 24. května 2018 zde strávili nezapomenutelné dny plné nových poznatků, zkušeností, vycházek do přírody. Tématem letošního pobytového programu byl les. Žáci měli možnost pohybovat se sami v lese podle mapy a hledat odpovědi na zadané úkoly. Učili se rozeznávat stromy v lese nejen podle listů, jehličí a plodů, ale také podle kůry. Naučili se, jak snadno změří průměr stromu i jeho výšku. Hledali drobný život v lesním podrostu, sbírali hmyz, rozpoznávali jej a zkoumali jej pod mikroskopem. Lovili živočichy v tamním jezírku, poslouchali zvuky nočního lesa a zahráli si na mravence, když prolézali maketou mraveniště. Naučný program byl proložen zábavnými hrami, na nichž si mohli nové poznatky zopakovat.

Celý pobyt byl žáky pozitivně hodnocen a přispěl ke stmelení kolektivu.

Zapsala Martina Mičolová