Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Košík plný rozumu - programy primární prevence pro 1. ročník

Zásady správného stravování byly cílem programu primární prevence určeného žákům 1. třídy naší školy. Zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova našim žákům připravili ve středu 14. 11. herní aktivity na podporu zdravého životního stylu a rozvoj individuálních dovedností žáků.  Součástí preventivního programu byly i metodické hry a pohádka, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi na dané téma. Programy primární prevence Košík plný rozumu v 1. třídách podpořily u našich žáků komunikativní a individuální dovednosti a významně přispěly k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.  

Mgr. Jarmila Tomanová
školní metodik prevence