Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Informace o organizaci vzdělávání od 30. 11. 2020

Informace o organizaci vzdělávání od 30. 11. 2020

Žáci celého 1. stupně znovu pokračují v prezenční výuce ve škole, školní stravování je v provozu, družina je kvůli zvýšeným opatřením v provozu pouze pro žáky 1. a 2. ročníku! Děkujeme
za pochopení. Jakmile to provoz dovolí, budou moct do družiny i třeťáci.

Žáci 9. ročníku se vrací zpět k prezenční výuce, stravování je zajištěno.

Žáci 6. – 8. ročníku přecházejí na systém střídavé výuky; jednotlivé třídy se střídají po týdnech, kdy určené třídy mají jeden týden prezenční výuku dle rozvrhu a druhý týden distanční výuku.

Organizace vzdělávání 6. - 8. ročníku na následující období:

datum:                       prezenční výuka (ve škole)                         distanční výuka (doma)

30 11. – 4. 12.                        6., 8. třída                                          7. A, B třída

7. 12. – 11. 12.                       7. A, B, třída                                       6. a 8. třída

Následující týdny v případě pokračování 4. stupně PES by probíhalo střídání ročníků vždy po týdnu.

Zajištění stravování pro žáky 6. – 8. ročníku

V případě prezenční výuky je stravování zajištěno běžným způsobem ve školní jídelně s dodržením zvýšených hygienických opatření.

V případě distanční výuky (doma) jsou všichni žáci automaticky odhlášeni, ale lze odebírat obědy
za dotovanou cenu do jídlonosičů odevzdaných ve výdejně pro cizí strávníky vždy ráno do 8:00 hodin, řádně označených jménem, příjmením a třídou žáka.

Přihlašování a odhlašování obědů vždy den dopředu ve školním systému www.strava.cz.
V případě potřeby volejte p. vedoucí ŠJ.

Všechny kroužky i náboženství jsou do odvolání zrušené.

● Dle novely Školského zákona je účast žáků na distanční výuce povinná, výsledky žáků budou hodnoceny.

● Práci pro distanční výuku obdrží žáci buď přes Google Classroom, nebo osobně ve vyučovacích hodinách na další týden. Z organizačních důvodů nebude probíhat online výuka.

● Ke komunikaci mezi školou a žáky (žákovské účty), školou a zákonnými zástupci žáků (rodičovské účty) slouží primárně systém Bakaláři.

● Při komunikaci se školou se obracejte na třídního učitele.

Ve Vnorovech 24. 11. 2020                                                        

PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy