Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Informace o organizaci vzdělávání od 10. 5. 2021

K prezenční výuce nastupují všechny třídy 1. i 2. stupně.

Žáci 1. stupně pokračují v rotační výuce dle dosavadního režimu, ŠJ a ŠD je v provozu pro žáky v prezenční výuce.

Žáci 2. stupně přecházejí na systém rotační výuky; jednotlivé třídy se střídají po týdnech, kdy určené třídy mají jeden týden prezenční výuku dle rozvrhu a druhý týden distanční výuku.

Testování žáků 1. stupně bude probíhat jednou týdně, a to vždy v pondělí.
Testování žáků 2. stupně bude probíhat dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek.

Práci pro distanční výuku obdrží žáci buď přes Google Classroom, nebo osobně ve vyučovacích hodinách na další týden. Žáci budou pracovat samostatně.

Z organizačních důvodů bude probíhat online výuka pouze v 1. a 2. třídě.

Náboženství bude probíhat v době prezenční výuky.

Všechny kroužky jsou do odvolání zrušené.

Organizace vzdělávání 6. - 9. ročníku na následující období:

datum:                       prezenční výuka (ve škole)                         distanční výuka (doma)

10. 5. – 14. 5.                        6. a 9. třída                                                  7. A, B, 8. třída

17. 5. – 21. 5.                       7. A, B, 8. třída                                              6. a 9. třída

Následující týdny v případě pokračování bude probíhat  střídání ročníků vždy po týdnu.

Ke komunikaci mezi školou a žáky (žákovské účty) školou a zákonnými zástupci žáků (rodičovské účty) slouží primárně systém Bakaláři.

Zajištění stravování

V případě prezenční výuky je stravování zajištěno běžným způsobem ve školní jídelně s dodržením zvýšených hygienických opatření.

V případě distanční výuky (doma) jsou všichni žáci automaticky odhlášeni, ale lze odebírat obědy za dotovanou cenu do jídlonosičů odevzdaných ve výdejně pro cizí strávníky vždy ráno do 8:00 hodin, řádně označených jménem, příjmením a třídou žáka.

Přihlašování a odhlašování obědů vždy den dopředu ve školním systému www.strava.cz. V případě potřeby volejte p. vedoucí ŠJ.

Ve Vnorovech 5. 5. 2021                                                       

PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy