Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách

Vážení rodiče,

v souladu s materiálem MŠMT vydaným 30. 4. 2020 přinášíme informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách. Budeme se řídit pokyny MŠMT k dodržování všech hygienických a organizačních opatření viz odkaz (klikněte na) Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ

Návrat do školy v omezeném režimu se bude týkat od 11. 5. 2020 pouze žáků 9. ročníku.


Do školy se budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvního stupně, a to od 25. 5. 2020. Pro ostatní žáky zůstane škola dle vyjádření MŠMT do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřena.

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku, a to za účelem na přijímací zkoušky na střední školy.

Docházka u žáků 9. ročníku  nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. 

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základní školy  na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků nebude povinná. Podrobnější informace o průběhu očekávejte v průběhu tohoto týdne.

V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále dosavadním způsobem pokračovat distanční výuka. 

Organizační pokyny pro žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce: 

Ve škole budou probíhat hodiny Českého jazyka a Matematiky primárně zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, jejichž termín však dosud MŠMT nezveřejnilo.

Výuka ve škole bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 9:00 do 10:45 hodin. Po skončení výuky následuje v případě zájmu oběd ve školní jídelně.

Žádáme všechny zákonné zástupce žáků 9. ročníku, aby zájem o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole potvrdili e-mailem odeslaným ze školního účtu žáka (to jsou ty, které byly zřízeny školou v gmailu, např.: nov.ra@zak.zsvnorovy.cz) do čtvrtka 7. 5. 2020, do 12:00 hodin z důvodu případného zařazení žáků do jednotlivých skupin na adresu: reditelka@zsvnorovy.cz.

Napište rovněž, zda se Vaše děti budou stravovat ve školní jídelně v době pobytu ve škole.

Pozdější nástup do studijní skupiny není možný.
V případě potvrzení zájmu žáci přinesou v pondělí ráno do školy vyplněné a zákonným zástupcem žáka podepsané čestné prohlášení přiložené v příloze tohoto emailu.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

Ve Vnorovech 4. 5. 2020                                                     Hana Tyllichová, ředitelka školy