Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Připravujeme

28. 9. Státní svátek

1. 10. - Zahájení plaveckého výcviku 2. a 3. třídy

           (následně každý čtvrtek 10:15 – 11:45 do 10. 12.)                         

5. – 11. 10. - Týden knihoven – spolupráce školy s místní knihovnou formou besed a návštěvy knihovny

13. 10. 

  • Dopravní výchova 4. třída DDM Veselí
  • Projekt 72 hodin – Ruku na to!; 1. a 2. oddělení školní družiny

15. 10. - Školská rada, začátek 15:00 hod.

19. – 22. 10. - Pobytový program Lipka Brno – 4. třída

29. – 30. 10. - Podzimní prázdniny