Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Připravujeme

10. 12. 2018 - Výuka AJ s rodilou mluvčí, 3. až 8. třída

11. 12. 2018 - Školení pedagogického sboru od 12:00, zkrácené vyučování do 11:40

12. 12. 2018 - Program prevence rizikového chování – 2. a 3. třída

13. 12. 2018 - Schůze výkonného výboru SRPŠ v 15:30 hodin v 9. třídě

14. 12. 2018 - Vánoční koncert ZUŠ Veselí nad Moravou, 1. stupeň; začátek v 9.30 hod.

17. 12. 2018 - Školení pedagogického sboru od 12:00, zkrácené vyučování do 11:40

20. 12. 2018 - Vánoční rolnička pro 1. stupeň

                     Vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší recept

21. 12. 2018 - Vycházka do přírody – environmentální tematika, zkrácené vyučování do 11:00         

21. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny, vyučování začne 3. 1. 2019