Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Připravujeme

6. 10. Plavecký výcvik 2. a 3. třídy 
          (následně každou středu 10:30 – 12:00 do 13. 12.)                         

25. 10.  Školská rada, začátek 15:00 hod.

27. – 29. 10.   Podzimní prázdniny

1. 11. – 19. 11. 2021 – Národní testování SCIO; 9. třída

1. 11. – 8. 11. 2021 – Dotazníky Klima školy pro rodiče a žáky

4. 11. 2021 – Školní kolo Zeměpisné olympiády

3., 10. 24. 11. 2021 – Plavecký výcvik Hodonín 2. a 3. třídy

8. 11. – 11. 11. 2021 – Pobytový program na Lipce Brno pro žáky 5. třídy – Tajemství staré hájenky

8. a 9. 11. 2021 - Dopravní výchova 4. ročník DDM Veselí nad Moravou

11. 11. 2021 – Pedagogická rada za 1. čtvrtletí

12. 11. 2021 – Pasování na čtenáře 2. třída na OÚ Vnorovy

15. 11. 2021 – Školní kolo OAJ, kat. IA (6., 7. ročník) – p. uč. Slavíková

18. 11. 2021 – Školní kolo OAJ, kat. IIA (8., 9. ročník) – p. uč. Slavíková

                    - Třídní schůzky rodičů ve třídách od 15:00

                      Program primární prevence pro 1. A, B –  spol. Krok Kyjov

19. 11. 2021 – Divadelní představení divadlo Zlín – žáci 2. stupně

25. 11. 2021 – Schůzka rodičů žáků 9. třídy se zástupci SŠ 15:30 hod. v jídelně školy