Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Připravujeme

15. – 18. 10.    Pobytový program na Lipce Co se děje v lese – 4. třída

19. 10.  Exkurze do Muzea J. A. Komenského Uherský Brod, 7. a 8. ročník

19. 10.  Ukončení příjmu receptů do soutěže O nejlepší recept

23. 10.  Školská rada, začátek 15:30 hod.

26. 10.  Projektový den na 2. stupni – 100 let ČR

29. – 30. 10.    Podzimní prázdniny