Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Dopis rodičům

Vážení rodiče,

když se nemůžeme setkat osobně, protože za normálních okolností bychom připravovali rodičovské schůzky a volby do Školské rady, chceme Vám poděkovat alespoň tímto otevřeným dopisem. Uvědomujeme si, že to pro Vás, stejně jako pro nás není jednoduché. Pro vás o to víc, že mnozí chodíte do práce a přitom musíte stíhat ještě spoustu dalších činností, a co ještě víc, zajišťovat výuku Vašich dětí. Věřte, že i my jsme se ocitli v nové situaci, ale snažíme se usměrňovat a vylepšovat výuku na dálku tak, aby množství i forma zadávání úkolů byly pro žáky přiměřené. Stále mezi sebou jako učitelé komunikujeme, učíme se, vyměňujeme si své dosavadní zkušenosti a hledáme co nejúčinnější způsob výuky na dálku. Při běžném vyučování máme okamžitou zpětnou vazbu od žáků, můžeme reagovat na konkrétní potřeby a problémy Vašich dětí. Toto v dnešní době není možné, a tak jste to vy, rodiče, kteří vidí hned, zda Vaše dítě učivu rozumí, jestli je množství práce na jednotlivé týdny dostačující, nebo naopak je ho moc, jestli je zadání úkolů přehledné apod.

Proto se na Vás obracíme s žádostí, abyste v případě nejasností, pochybností, problémů, ale i případné spokojenosti napsali jednotlivým vyučujícím na jejich školní emailové adresy a řešili s nimi konkrétní problémy.

Budeme za to rádi. Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a podporu a věřme, že se s Vašimi dětmi budeme moci brzo setkávat v „běžné“ škole.

Všem Vám přejeme hlavně zdraví, trpělivost a pedagogický optimismus.

Ve Vnorovech 31. 3. 2020                                                                  

Pedagogický sbor ZŠ Vnorovy